Bod č. 52

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, lokalita ZŠ Beňovského, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.