Bod č. 5

Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.