Bod č. 48

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 101 v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.