Bod č. 31

Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2023 a návrhy na vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2023 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MKK Grössling s. r. o., Technické siete Bratislava, a.s., OLO a.s., NTC a.s., BTB)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.