Bod č. 29

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.