Bod č. 13

Návrh na refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0858/14/80100 a obstaranie a čerpanie nového úveru v roku 2024 pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.