Bod č. 49

Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6 vlastníkom garáží


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.