Bod č. 48

Návrh na bezodplatný prevod stavby, súpis. č. 395, parc. č. 237/2, Bratislava, k. ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.