Bod č. 47

Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26 na Bartókovej ulici formou priameho nájmu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.