Bod č. 2

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2015, a niektorých uznesení Mestského hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 1. 6. a 30. 6. 2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.