Bod č. 19

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna, posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby a školy so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.