Bod č. 80

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 227/2011 zo dňa 07. 09. 2011


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.