Bod č. 79

Doplnenie návrhu riešenia v súvislosti s poskytnutím úveru pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 211/2011 zo dňa 07. 09. 2011


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.