Bod č. 77

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 907/2005 zo dňa 15. 12. 2005, č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, 440/2008 zo dňa 29. 05. 2008, č. 59/2011 zo dňa 31. 03. 2011


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.