Bod č. 73

Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 678,21 EUR - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.