Bod č. 72

Návrh na odpustenie dlhu v sume 788,-- EUR - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.