Bod č. 67

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom k stavbe a pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Heydukova 19


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.