Bod č. 65

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2011 zo dňa 27. 01. 2011


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.