Bod č. 58

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/16, parc. č. 613, parc. č. 5478/13, parc. č. 5589, parc. č. 5362/1, parc. č. 5362/3, parc. č. 5351/1, parc. č. 5351/2, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.