Bod č. 54

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 15666/3, spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave – podiel ¾ a spoločnosti FELICITA, spol. s r. o. so sídlom v Bratislave - podiel ¼ - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.