Bod č. 52

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Ružinov, vlastníkom stavieb – garáží na Čmelíkovej ulici - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.