Bod č. 46

Návrh na schválenie vybraného účastníka obchodnou verejnou súťažou, formou výberu víťaza elektronickou aukciou, na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15473/8, parc. č. 15473/9


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.