Bod č. 41

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 55/1


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.