Bod č. 37

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1158/1, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.