Bod č. 34

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 891/115, k. ú. Rača, Ing. Františkovi Bruckmayerovi a MUDr. Márii Bruckmayerovej, bytom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.