Bod č. 33

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 2917/6, k. ú. Rača, združeniu Združenie obcí JURAVA so sídlom vo Svätom Jure


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.