Bod č. 30

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosti AUPARK a.s. a AUPARK Tower Bratislava s. r. o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.