Bod č. 26

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15585/1, spoločnosti Centrum Rafael, s. r. o. so sídlom v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.