Bod č. 24

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Čajkovského 5 - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.