Bod č. 21

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/30 a parc. č. 1390/31, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.