Bod č. 20

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/29, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.