Bod č. 14

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj vodných objektov realizovaných v rámci stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu 2 časť, Prístupové komunikácie“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.