Bod č. 13

Informácia o novej právnej úprave týkajúcej sa povinností obcí pri riešení právneho postavenia nájomcov v reštituovaných domoch a domoch v podielovom spoluvlastníctve


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.