Bod č. g

Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolouv mestskej rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.