Bod č. 51

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2002 zo dňa 19. 9. 2002 5


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.