Bod č. 50

Návrh na vyhlásenie druhého kola podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru v suteréne objektu na Laurinskej ul. č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.