Bod č. 49

Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na ul. Hany Meličkovej č. 11 A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.