Bod č. 48

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti strechy objektu Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – umiestnenie základňovej stanice GSM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.