Bod č. 43

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.