Bod č. 4

Návrh na odvolanie a menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie celomestského charakteru Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.