Bod č. 37

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2236/1, parc. č. 2243/2, parc. č. 2243/4, parc. č. 2247/2, parc. č. 2248/1 a parc. č. 2472/1, Strmý vŕšok, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.