Bod č. 36

Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Slávičie údolie 4


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.