Bod č. 33

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Trnávka, Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.