Bod č. 3

Návrh na odvolanie a menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie celomestského charakteru Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.