Bod č. 28

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia so sídlom v Bratislave - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.