Bod č. 26

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4330/1


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.