Bod č. 2

Analýza dopadov návrhu Zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve na Hlavné mesto SR Bratislavu - Predkladateľ stiahol materiál z programu rokovania mestského zastupiteľstva na základe výsledku hlasovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.