Bod č. 18

Materiály, ktoré budú prerokované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dňa 21. novembra 2011


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.