Bod č. 17

Materiály, ktoré budú prijaté jediným akcionárom obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v októbri 2011 - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.