BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. d

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy kontrolou prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle Uznesenia č. 186/1999 zo dňa 2.12.1999


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.